วิชา ส 23102 ประวัติศาสตร์ 5 ม.3

วิชา ส 231.2 ประวัติศาสตร์ 5 ม.3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การนับศักราชและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล,ไทย และวิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่องที่ 1 : การนับศักราชและการแบ่งยุคสมัยท่างประวัติศาสตร์สากล,ไทย
     –  ร.ศ. 2324 (เกิดหลัง พ.ศ.)
     –  จ.ศ. 1181 (เกิดหลัง พ.ศ.)
     –  ม.ศ. 621 (เกิดหลัง พ.ศ.)
     –  ค.ศ. 543 (เกิดหลัง พ.ศ.)
     พ.ศ. (พุทธศักราช พ.ศ.1 เริ่มนับเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพาน)
     ค.ศ. (คริสต์ศักราช ค.ศ.1 เริ่มนับเมื่อพระเยซูประสูติ)
เรื่องที่ 2 : ขั้นตอนและวิธีการทางประวัติศาสตร์
     1  ตั้งหัวข้อจะศึกษา
     2 แสวงหารวบรวมหลักฐาน
     3 คิดอ่านโดยการวิเคราะห์
     4 เลือกสรรจัดให้เหมาะเจาะ
     5 สังเคราะห์พร้อมนำเสนอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
เรื่องที่ 1 : ส
เรื่องที่ 2 : ส
เรื่องที่ 3 : ส

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: