บุคลากร

บุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

vipa

นางสาววิภา  พรหมสุวรรณศิริ
หัวหน้า
                                      
นางสาวรัชนี  วุนวิริยะกิจ                                            นางสาวปราณี  กิจประเทือง
รองหัวหน้า                                                               รองหัวหน้า
                                                

น.ส.ศิริพร รุ่งโรจน์ชัยพร    น.ส.ณัฐกนิช เกษรีภรณ์   นางวันทนี สกลเกียรติขจร    น.ส.ฉัตรลักษณ์ สง่ากุลพิพัฒน์
                                       
นางจรรยพร พันธุ์มณี       
นางอรธิมา เคมาชัย           นางนลินรัตน์ สุขธีรกุลพงศ์          นางจุฑา แก้วตา
                                      
น.ส.สุภาพร แจ้งกระจ่าง        นายอัครวัฒน์ คุ้มดี              นายพีรพันธ์  นิ่มลบ           น.ส.
ธัญวรัตน์  ลามคำ

น.ส.ปรัชฌภรณ์  ทวีสุข

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: